Priemyselné zariadenia

welding machine

zváračka

frequency converter

frekvenčný menič

power supply

Zdroj

network switch

sieťový prepínač

network base station

sieťová základňová stanica

case heat dissipation

prípadový odvod tepla

Virtual money miner

Virtuálny baník na peniaze

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner